Close

Zmena účelu užívania stavby a ochrana pred požiarom

Čo je to účel užívania

Stavba bola projektovaná na konkrétny účel použitia, napríklad:

  • garáž – parkovanie vozidiel,
  • byt – bývanie,
  • hotel – ubytovanie,
  • obchod – predaj tovaru, 
  • sklad – skladovanie okrem horľavých kvapalín
  • sklad horľavých kvapalín – skladovanie horľavých kvapalín

A pre konkrétny účel, bol objekt prispôsobený tak, aby bol bezpečný a použiteľný.

Zmena účelu užívania

Je v skratke zmena účelu na ktorý bol objekt navrhnutý a kolaudovaný. 

Ochrana pred požiarom pri zmene účelu užívania

A preto je potrebné opätovne posúdiť objekt pomocou požiarnobezečnostého riešenia, aby sa aj po zmene garantovala bezpečnosť objektu, stavby.

Potrebujem posúdiť zmenu účelu stavby.

Zavolajte mi bezplatne. 

[wpforms id=”351″ title=”false” description=”false”]