Close

Zarábaj na kontrole hasiacich prístrojov.


Získaj oprávnenie na kontrolu.


Kontrola hasiacich prístrojov = úžasná podnikateľská príležitosť

  Každý inštalovaný hasiaci prístroj sa musí kontrolovať v intervale 12 až 24 mesiacov v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra číslo 719/2002 Z. z., v závislosti od pokynov výrobcu alebo technika požiarnej ochrany a na základe prostredia v ktorom je hasiaci prístroj inštalovaný. A vďaka pravidelným opakovaniu, je to úžasná podnikateľská príležitosť, s rýchlou návratnosťou.


Oprávnenie na kontrolu.

  Kontrolu hasiacich prístrojov môžu vykonávať iba osoby s osobitným oprávnením na kontrolu hasiacich prístrojov.


Oprávnenie sa vzťahuje na všetkých výrobcov hasiacich prístrojov.

 Osobitné oprávnenie sa vzťahuje na všetky hasiace prístroje zhodného typu vyrobené a schválené podľa EN3. A to sú dnes hasiace prístroje od všetkých výrobcov, lebo hasiace prístroje ktoré nie sú schválené podľa EN3, sa na Slovensku predávať nesmú.

Prečo je to výhodná investícia?

Rýchla návratnosť

Návratnosť investície už po 80-120 tich kontrolách.

Predpísané zákonom

Nie je potrebné investovať do vytvárania pocitu potreby.

Pravidelné opakovanie

Znižuje náklady na vyhľadávanie nových zákazníkov.

Odborná príprava na získanie oprávnenia

  Odborná príprava sa vykonáva v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Najbližšie termíny odbornej prípravy

 Objednaj sa na najbližšie termíny odbornej prípravy na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov.

Pre koho je odborná príprava vhodná?

Bezpečnostných, požiarnych technikov
Inštalatérov plynu, vody, kúrenia, TZB
Správcovské alebo upratovacie firmy.
Účtovné firmy, innvestorov

Pre koho je oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov vhodné?

Pre bezpečnostných technikov alebo požiarnych technikov, inštalatérov plynu, vody, szčo alebo firmy ako rozšírenie činnosti. Firmy alebo manažérov ktorý majú kontakty na majiteľov firiem, ako napríklad účtovné firmy,  údržbárske,  upratovacie  alebo  správcovské  spoločnosti  bytov  ktorý  chcú  rozšíriť  svoje portfólio služieb. Získajte ďalšiu podnikateľskú príležitosť, tzv UpSell.

Nezáväzná objednávka:

Rýchly kontakt: