Close

Hasiace prístroje

kontrola | oprava | servis | predaj

Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú určené na prvotný zásah zamestnancov na uhasenie požiaru alebo spomalenie jeho rozvoja, pred príchodom hasičskej jednotky.

Hasiaci prístroj typy

Hasiace prístroje sa podľa typu delia na hasiace prístroje:

Práškové

Hasiace prístroje práškové sú určené najmä na hasenie požiarov tried A, B, C a elektrických zariadení pod napätím. Vyrábajú sa v hmotnostiach prášku 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, 40 kg, 60 kg a iných.

Vodne

Sú vhodné na hasenie tuhých horľavých látok a teda požiarov typu A.

Penové

Sú vhodné na hasenie tuhých horľavých látok a teda požiarov typu A a môžu byť aj typu B.

Snehové

Sú vhodné na hasenie kvapalných horľavých látok požiar typu B, a elektrických 

Hasiaci prístroj a triedy požiarov

Podľa druhu resp. skupenstva  materiálu ktorý horí, poznáme nasledovné triedy požiarov

Hasiaci prístroj na požiar triedy A.

Trieda požiarov A

Je to požiar tuhých horľavých látok, ako napríklad drevo, plasty…

Trieda požiarov B

Ide o požiar horľavých kvapalín, olejov, benzínov a iných…

Trieda požiarov C

Ide o požiar horľavých plynov

Trieda požiarov D

Ide o požiar horľavých kovov.

Trieda požiarov F

Ide o požiar jedlých olejov a tukov.

Elektrické zariadenia

El. zariadenia pod napätím