Close

Hasiaci prístroja ktorý nie je pod trvalým tlakom

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa

2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

2.2 kontrolu kompletnosti,

2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,

2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

2.10 kontrolu ovládacej armatúry,

2.11 kontrolu čistoty filtra,

2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

2.15 umiestnenie plomby,

2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja 

2.17 vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.