Close

Obchod

Sereď 15.11.2018 odborná príprava na kontrolu hasiacich prístrojov

600,00

Katalógové číslo: sered 07112018 Kategórie:

Popis

Odborná príprava na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov

Odborná príprava sa vykonáva v zmysle Zákona vyhlášky Ministerstva vnútra 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Osobitné oprávnenie je platné v zmysle (3) § 11c Zákon Národnej rada Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi  na kontrolovanie hasiaceho prístroja aj iných výrobcov, ktorý je technicky a funkčne zhodný s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu (EN3).

 

Postup ako sa prihlásiť na odbornú prípravu:

  1. Sprav objednávku,
  2. Uhraď cenu odbornej prípravy ako variabilný symbol (VS) použi číslo objednávky,
  3. Po uhradení, budeš pozvaný na odbornú prípravu,
  4. Po absolvovaní odbornej prípravy ti bude vystavené oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov platné na obdobie 5. rokov na všetky zhodné hasiace prístroje vyrobené podľa EN3.