Close

Obchod

Odborná príprava na získanie osobitného oprávnenia na kontrolu hasiacich prístrojov

1

Popis

Oprávnenie na výhodné splátky – využite CORONU19

Získaj oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov – iba teraz na splátky alebo získajte výhodnú zľavu.

1. splátka po objednaní 1 €
2.splátka do 90 dní od objednania 100 €
3.splátka do 120 dní od objednania 100 €
4. splátka do 150 dní od objednania 100 €
5. splátka do 180 dní od objednania 100 €
6. splátka do 210 dní od objednania 100 €
7. splátka do 240 dní od objednania 99 €

 

Na aké hasiace prístroje získate oprávnenie ?

Odborná prípravu na získanie osobitného oprávnenia na splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa §11c ods.1 a 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z. na vykonávanie činnosti kontrola hasiacich prístrojov

vodnýchPod stálym tlakom a s tlakovou patrónov alebo nádobouPrenosných a pojazdnýchUvedených na trh podľa predpisu EN 3 a EN 1866
vodných s prísadou
penových
práškových
CO2Pod stálym tlakom

Ako prebieha odborná príprava

Odborná príprava prebieha online – pomocou dištančnej formy:

  1. zašlem Vám zmluvu o dielo, ktorú potvrdíte úhradou prvej splátky 1 €,
  2. získate odbornú prípravu online pomocou vzdelávacích videi, (teória a praktická časť),
  3. vykonáte overenie vedomosti – online pomocou testu,
  4. získate originál potvrdenej zmluvy,
  5. získate originál osobitného oprávnenia,
  6. získate daňový doklad
  7. zarábate a splátky nám začnete platiť až po 90, 120, 150, 180, 210 a 240 dňoch.

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH.