Close

Obchod

Zľava!

Práškový hasiaci pristroj 6kg prášku ABC

24

Práškový hasiaci pristroj 6kg prášku ABC slúži na hasenie požiarov triedy ABC a elektrických zariadení pod napätím

Popis

Práškový hasiaci pristroj 6kg prášku ABC slúži na hasenie požiarov triedy ABC a elektrických zariadení pod napätím

Princíp hasenia práškového hasiaceho prístroja je v rozklade atómov v prášku na menšie atómy vlastne štiepenie atómov ktoré spôsobuje odoberanie tepla z plameňa požiaru, čím sa zabráni ďalšej príprave, rozklade horľavého materiálov na horenie.
Kontrola hasiacich prístrojov: hasiaci prístroj je potrebné skontrolovať v zmysle platnej legislatívy vyhlášky číslo každých 24 mesiacov alebo v závislosti na druhú prostredí a vplyvu prostredia na tento hasiaci prístroj v období kratšom, napríklad raz za 12 mesiacov hasiaci prístroj je dodávaný s aktuálnou kontrolou platnou na 24 mesiacov technik požiarnej ochrany Však môže určiť kratšiu lehotu tlaková skúška hasiaceho prístroja sa musí vykonať v zmysle hore uvedenej platnej vyhlášky raz za 5 rokov

Technické údaje:

  • Názov: Hasiaci prístroj práškový 6 kg prášku ABC
  • Označenie: P6Če
  • Výrobca: Červinka
  • Množstvo náplne: 6 kg prášku ABC
  • Typ náplne:
  • Hnací plyn:
  • Norma:

Triedy požiarov:

 

Požiar triedy A - tuhé horľavé látky

Požiar triedy A – tuhé horľavé látky

Požiar triedy B - tuhé horľavé látky

Požiar triedy B – tuhé horľavé látky

Požiar triedy C - tuhé horľavé látky

Požiar triedy C – tuhé horľavé látky

Požiar elektrických zariadení do 1000 V od 1 m.

Požiar elektrických zariadení do 1000 V od 1 m.

Ďalšie informácie

Hmotnosť11 kg
Rozmery55 × 20 × 20 cm