Close

Nebezpečné detské ihriská

Životy a zdravie sú nenahraditeľné.

Nebezpečné detské ihriská

Nebezpečné detské ihriská dokážu poškodiť zdravie dieťaťa. Či už ľahko alebo ťažko, nenávratne. Našťastie žijeme v civilizovanom svete, kde dbáme na bezpečnosť. Ako spoločnosť, sme sa dohodli, že by bolo náročné, aby každý robil výskum, toho čo je bezpečné a čo nie. A preto sme spoločne ako spoločenstvo žijúce v jednom priestore nazvanom štát, dohodli, že prijmeme spoločne pravidlá. No nie každý má na to čas. A tak sme sa ako spoločnosť zhodli na tom, že tieto pravidlá budú utvárať naši priamo volení zástupcovia.

Predpisy na zaistenie bezpečnosti na detských ihriskách a detských preliezačkách

A títo nami volení zástupcovia pomocou ich podriadených inštitúcií a orgánov, prišli na to, že by bolo vhodné, keby sme zaviedli spoločenské normy, ktoré by pomáhali výrobcom vyrábať bezpečné detské ihriská.  Je to napríklad Nariadenie vlády č. 349/2010 Z.z. a napríklad STN EN 1176-1 a iné.

Nebezpečné detské ihrisko

Nadpis vaší služby

Ihrisko 

Ako spoznáte bezpečné detské ihrisko?

Bezpečné ihriská sú často označené výrobcom a tým, že sú vypracované v súlade s normou. 

Ako spoznáte bezpečné detské ihrisko?

FBezpečné ihriská sú často označené výrobcom a tým, že sú vypracované v súlade s normou. F