Close

Choroba z povolania v praxi a 10 tipov, ako ju obhájiť.

V každom podnikaní, je jedno či sa jedná o výrobu alebo administratívu, vždy Vás môže prekvapiť list z regionálneho úradu verejného zdravotníctva na predloženie dokladov k pracovným činnostiam konkrétneho zamestnanca z dôvodu žiadosti o priznanie choroby z povolania. Takýto list Vám môže prísť v prípade, že Váš zamestnanec, prípadne aj bývalý zamestnanec požiada o priznanie choroby z povolania. A teraz ste na rade vy.

Dostanete pár dní na doloženie požadovanej dokumentácie. Okrem nej očakávajte aj kontrolu z RÚvZ. Bude na Vás či si obhájite bezpečnosť na pracovisku, akou formou ste sa postarali o Vášho zamestnanca a aký vplyv na zdravie daného zamestnanca mohla mať činnosť na Vašom pracovisku.
V praxi to znamená, že RUVZ sa nahlási na kontrolu. Prejde si pracovisko, na ktorom daný zamestnanec pracoval, skontroluje a nechá si predviesť činnosti ktoré vykonával.

Pripravte si na kontrolu nasledovné :
1. kávičku, čaj prípadne minerálku, min. dva poháre :), zo slušnosti nenechajte kontrolórov smädných a samozrejme    nechcete, aby sa Vám návšteva dehydrovala na pracovisku ;
2. odporúčame návštevy vo výrobných odvetviach zabezpečiť OOPP ( pokiaľ sa jedná o šijaciu dielňu odporúčame          bezpečnostné okuliare aj pre návštevy a kontroly.. ;
3. pracovisko odporúčam vyčistiť ;
4. zamestnancov informovať o akú kontrolu sa jedná ;
5. z vlastnej skúsenosti viem, že zamestnanci majú tendenciu napomôcť “potopiť” zamestnávateľa, ( spravidla si      preverte či na kontrolovanom pracovisku nebude komunikovať s kontrolou zamestnanec, ktorý podáva výpoveď,   prípadne zamestnanec, ktorý zanevrel na firmu, preto si pri obhajovaní nájdite čas a nechajte zodpovedného   vedúceho oddelenia, prípadne sa sami zúčastnite tejto aktivity ;
6. nikdy neklamte a vždy tvrďte len pravdu. V prípadnom súdnom spore by sa Vám to mohlo vypomstiť ;
7. dopredu si nachystajte materiál, v prípade názornej ukážky, ten s ktorým pracoval zamestnanec ;
8. budú od Vás požadovať časy, ktoré trávil pri jednotlivých činnostiach, pokiaľ s takou evidenciou disponujete, je dobré predložiť takýto prehľad na posúdenie ;
9. pripravte im prehľad PN zamestnanca od nástupu na pracovisko ;
10. pokiaľ ste vykonali nejaké nápravné opatrenia ergonomického charakteru, pri posudzovaní budú tieto aktivity   vnímané veľmi pozitívne ( ergonomické podložky, merania svalových záťaží, merania energetických výdajov a pod.) ;

Ak ste nikdy nevykonali, žiadne akcie smerom k uľahčeniu činnosti zamestnanca, a k zníženiu záťaže na pracovisku, je najvyšší čas s tým začať. S pravidla po priznaní prvej choroby z povolania na pracovisku sa táto informácia medzi zamestnancami šíry veľmi rýchlo a to býva len začiatok. Pripravte sa na ďalšie a čo najskôr si nájdite autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostnotechnické služby samozrejme aj služby pracovného lekára. V prípade, otázok a pomoci s riešením choroby z povolania nás neváhajte kontaktovať, radi Vám pomôžeme.