Close

BOZP pre predajne

Naše služby již roky využívají nejrůznější firmy.

Nadpis vaší služby

Zamestnávate zamestnancov? Kompletný zoznam, čo musíte z BOZP zaistiť. 

Popis časti ktoré dokumentácia obsahuje

Bezpečnostnotechnická služba

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov BTS pomocou bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika.


Oboznamovanie zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca. Využite pohodlné online oboznamovanie zamestnancov.


Dokumentácia BOZP

Už žiadne vymýšľanie predpísanej dokumentácie, záznamov a evidencií. Všetko na jednom mieste v jednom balíku.


Vyber si najvhodnejšiu cenu pre teba
Dokumentácia BOZP pre predajňu

Zoznam dodávanej dokumentácie BOZP ktorú potrebujete pre predajňu:


Rizika

hodnotenie rizikaprijaté opatrenia


Bezpečné pracovné postupy

manipulácia s bremenompoužívanie rebríkovskladovanie v regálochodstraňovanie snehuumývanie podlahy


Osobné ochranné pomôcky

vnútorná smernicazoznam poskytovaných OOPP


Zakázané práce

tehotnýmmatkámmladistvým


Zákaz fajčenia na pracovisku

ochrana nefajčiarov


Pracovný úraz

záznam o pracovnom úrazenebezpečná udalosť


Bezpečné pracovné postupy pre predajňu

Zoznam prác pre ktoré sú vypracované bezpečné pracovné postupy


Ručná manipulácia s bremenami

V predajni je najčastejšou činnosťou ručná manipulácia s bremenami.


Odstraňovanie snehu

Väčšina miest a obcí má všeobecne záväzným nariadením upravenú povinnosť odstraňovať (odhrabávať) sneh z chodníkov pred predajňou prevádzkovateľom predajne.


Skladovanie v regáloch

Tovar v predajni sa najčastejšie skladuje v regáloch. Dokumentácia zahŕňa bezpečné postupy pri skladovaní materiálov a tovaru v regáloch.


Umývanie podlahy

Umývanie podlahy priamo vytvára nebezpečnú udalosť. Na minimalizovanie rizika úrazu, je vypracovaný bezpečný pracovný postup.


Používanie rebríkov

Výstup na rebrík spolu s tovarom je dosť nebezpečná činnosť. Postup určuje ako vystupovať bezpečne.


Manipulácia s ručným náradím

Ručne náradie zahŕňa aj manipuláciu s orezávačmi a s nožíkmi.


Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov obchodu klikni tu.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.