Close

Nebezpečná udalosť

Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. Zamestnanec je povinný nahlasovať nebezpečnú udalosť zamestnávateľovi

Záznam o nebezpečnej udalosti.

Využívajte pre nahlásenie nebezpečnej udalosti v prvom rade elektronickú verziu.

Nebezpečná udalosť

Záznam o nebezpečnej udalosti.

V prípade, že nemôžete vyplniť elektronickú verziu záznam o nebezpečnej udalosti, použite následnú verziu a doručte ju zamestnávateľovi.