Close

Bezpečnosť pri práci s počítačom

VNÚTORNÝ PREDPIS ZAMESTNÁVATEĽA NA ZABEZPEČENIE MINIMÁLNYCH POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

(V súlade s § 6 ods. 1 písm. l Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a NV SR č. 276/2006 Z. z.)

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.