Close

Bezpečnosť nakladacích rámp

bezpečnosť nakladacej rampy

Bezpečnosť nakladacích rámp

Bezpečnosť nakladacích rámp je často zanedbávaná téma BOZP na pracoviskách. Nákladná rampa (rampa slúžiaca na nakladanie tovaru na vozidlá) prináša so sebou mnohé bezpečnostné rizika. Napríklad: častý pohyb VZV, uskladnený tovar a výškový rozdiel a s ním možnosť pádu osôb, ručne vedených paletizačných vozíkov alebo nebodaj motorových vysokozdvižných vozíkov, alebo iných transportných vozíkov a osôb.

Ako zlepšiť bezpečnosť práce na existujúcich rampách?

Znížiť riziká sa dá rôznymi spôsobmi. Najlepšie riešenie sú samozrejme nakladacie terminály, profesionálne rampy ktoré sa pripoja priamo s vozidlom a nevzniká žiadna medzera a možnosť pádu cez okraj.
Ale aj bezpečnosť na existujúcich nakladacích rampách sa dá zlepšiť. Uvedieme si niekoľko prípadov:

  • zábradlie
  • značenie
  • zákaz pohybu osôb
  • okrajové lišty
  • iné

 

Aj pre vás je bezpečnosť zamestnancov na prvom mieste a potrebujete tu zlepšiť? Neváhajte ma kontaktovať, rád vám pomôžem.  Kontakt nájde TU.