Close

Ochrana pred požiarom

Dokumentácia, požiarna bezpečnosť stavieb, technik požiarnej ochrany

Viacej informácií nájdeš tu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnostnotechnická služba, bezpečné pracovné postupy.

Viacej informácií nájdeš tu

Zarábaj na kontrole hasiacich prístrojov

Odborná príprava na získanie osobitného oprávnenia

Viacej informácií nájdeš tu

Ochrana pred požiarom

Ochrane pred požiarom sa venujeme viac ako 35 rokov. Prinášame skúsenosti a riešenia ako ochrániť vaše podnikanie pred požiarom.

Kontrola hydrantov

Kontrola hydrantov sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy.

Viac informácií o oprávnení na kontrolu hasiacich prístrojov.
Kontrola hasiacich prístrojov

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy.

Viac informácií o oprávnení na kontrolu hasiacich prístrojov.
Povinnosti právnických osôb pri ochrane pred požiarom

Povinnosti ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v § 4 a následovných

Viac informácií o oprávnení na kontrolu hasiacich prístrojov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ústava SR zaručuje  zamestnancom právo na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Na tento účel sú jednotlivé ustanovenia v zákonníku práce a samostatný zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Posúdenie rizika

Najlepším spôsobom ako predchádzať úrazom je posúdiť riziko. Nie od stola ale priamo na mieste v pracovnom procese.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.