Close

  

Požiarna ochrana

 • požiarna bezpečnosť stavieb
 • školenia zamestnancov
 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • hasiace prístroje
 • hydranty a hadice

Bezpečnosť práce

 • určenie bezpečných pracovných postupov
 • posudzovanie rizika
 • návrh opatrení na zníženie rizika
 • školenie zamestnancov
 • dokumentácia BOZP
 • osobné ochranné prostriedkov
Požiarna ochrana
 • požiarna bezpečnosť stavieb
 • školenia zamestnancov
 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • hasiace prístroje
 • hydranty a hadice

Články o BOZP a OPP

Prečítajte si najnovšie články o bezpečnosti práce a ochrane pred požiarom.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE