Close

Zarábaj na kontrole hasiacich prístrojov.

Vyber si termín a miesto odbornej prípravy

Odborná príprava Prievidza 13.12.2019
Odborná príprava Trenčín 16.12.2019
Odborná príprava Nitra 20.12.2019